Chính sách bảo mật

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
  2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của khách hàng để hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm việc gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi.
  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của khách hàng. Chúng tôi đã và đang sử dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất để bảo vệ thông tin của khách hàng.
  4. Cập nhật chính sách: Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên trang web để khách hàng có thể dễ dàng tra cứu.

Công ty CPTM Hà My cam kết bảo mật thông tin của khách hàng và cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.